پیرو حکم ابلاغی در خصوص بروز رسانی اطلاعات دامداری ، پرداخت عوارض حق چرای سالانه دام ،دامداران فوتی و ترک حرفه مرتعداری از تاریخ 25/06/96 انجام پذیرفته است. لذا از کلیه مرتعداران محترم  که مدارک خود را تحویل ننموده یا در جلسات برگزار شده حضور نداشته اند درخواست می شود حداکثر تا تاریخ 98/10/08 به اداره منابع طبیعی شهرستان واحد مرتع مراجعه نمایند. عواقب ناشی از موارد فوق به عهده شخص مرتعدار می باشد.
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
فرم های الکترونیک