در روز پنج شنبه97/3/24 در محل شورای شهر دهق جلسه ای با حضور ریاست اداره منابع طبیعی  و کارشناسان آن اداره با مرتعداران دارای پروانه مرتعداری ، ریاست شوراء شهر و شهردار دهق برگزار گردید.
در این جلسه شهردار دهق ضمن اعلام روند اجرایی پروژه جاده دهق و میمه  سایر امور را که در راستای تسهیل در زندگی دامداران بوده و در حال انجام است را توضیحاتی ارائه نمود.
در ادامه حقیقی ریاست منابع طبیعی با توجه به خشکسالی که پیش رو و عدم رشد گیاهان مرتعی از مرتعداران خواست از چرای بی رویه خودداری نمایند و همه با هم سال آبی که بسیار سخت در سال جاری را پشت سر به خوبی بگذاریم.
 در پایان کارشناسان اداره شهرستان به پرسش و پاسخ با مرتعداران پرداخته و نماینده دامداران با رای گیری انتخاب گردید.
بازدید : 82
27 خرداد 1397 ساعت 01:49 ب.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
فرم های الکترونیک