در این جلسه که محل دفتر ریاست تعاون روستایی برگزار گردید ، روسای ادارات مذکور و همچنین کارشناس منابع طبیعی شهرستان با اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی مرتعداران لاله نجف آباد و شرکت تعاونی دامداران دیدار و به برسی مسائل و مشکلات گذشته و پیس رو این دو شرکت پرداختند. در ادامه محمودیان رئیس تعاون روستایی بندهای صورتجلسه جلسه گذشته را قرائت  و به بررسی آن ها با سایر مدعوین پرداخت.
بازدید : 108
27 خرداد 1397 ساعت 01:58 ب.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
فرم های الکترونیک