به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نجف اباد:
  جلسه ای با حضور همکاران اداره شهرستان درمحل دفتر رئیس اداره مذکور تشکیل گردید.

 
بابک حقیقی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ضمن اخذ گزارش از همکاران اداره بابت عملکرد شش ماهه اول سال جاری در خصوص وضعیت واحد های تابعه توضیحاتی ارائه و از کاهش پرونده های قضایی بالاخص در حوزه ی تعلیف دام خبر داد.
 حقیقی از طرح پیشنهادات خود در راستای رسیدگی به موقع به نامه های ارسالی و استعلامات بر دقت در پاسخ استعلامات از طریق سامانه سامط تأکید کرد.
در پایان همکاران به طرح و بیان مسائل و مشکلات کاری در خصوص روند انجام کار در اداره ، همکارب با دستگاهها و... پرداختند.


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
فرم های الکترونیک