به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی شهرستان نجف اباد این جلسه یا حضور اعضای هیات مدیره به منظور برگزاری مجمع عمومی سالانه تشکیل گردید.
حمید رضا همتی مدیرعامل شرکت ضمن ارائه گزارش از عملکرد یکساله شرکت به بررسی مسائل و مشکلات  در دوره ی مدیرعاملی خود در این شرکت  پرداخت.
در ادامه جلسه مقرر گردید: مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی لاله نجف آباد مورخ 97/08/10 در محل نمازخانه اداره منابع طبیعی با اهداف ذیل برگزار گردد.
1
. استماع گزارش هیات مدیره و بازرسین
2. تصویب ترازنامه 1396
3.تصویب بودجه سال مالی1398
4. انتخاب هیات مدیره برای سه سال
5. انتخاب بازرسین برای یک سال
6.تدوین و تصویب برنامه عملیاتی سال آتی شرکت
7. و.... در جهارچوب مجمع عمومی

بازدید : 50
9 آبان 1397 ساعت 02:34 ق.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
فرم های الکترونیک