سال 1399: جهش تولید
در راستای مبارزه با زمین خواری و اجرای احکام قضایی ، امام جمعه شهر جوزدان به همراه اعضاء شورای شهر جوزدان از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نجف آباد بازدید کردند. 
حقیقی رنیس اداره منابع طبیعی شهرستان ضمن تشریح نحوه ی برخورد با متخلفین و متصرفین اراضی با تأکید بر پیگیری های قضایی خواستار هماهنگی پیش ازپیش اعضا شورا و پرسنل حفاظت اداره گردید.
وی گفت: از ابتدای امسال نزدیک به 32مورد  پرونده تصرفی-تجاوزی-دام و قاچاق چوب و ذغال تشکیل شده که با هرکدام به صورت قاطعانه برخورد خواهیم کرد.
سرحدی امام جمعه شهر جوزدان ضمن تأکید بر حفاظت از انفال به برخورد قاطعانه با متصرفین اشاره و افزود با افرادی که عناوین مختلف اراضی ملی را تغییر کاربری داده و به باغ و ویلا و... تبدیل نمودند، برخورد جدی گردد.
درحال بارگزاری
فرم های الکترونیک