سال 1399: جهش تولید

متأسفانه در سال های اخیر به دلیل تصرفات متعدد مسئله احیاء پوشش گیاهی مغفول گردیده و باعث از بین رفتن مرتع گردیده است لذا با اجرایی شدن طرح کشت باریجه می توان مرتع را زنده کرد.
در این خصوص درمنطقه دو تو روستای خیرآباد مهردشت با بازدید کارشناس بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان نزدیک 38 هزار هکتار طرح کشت باریجه با اعتبارات صندوق توسعه ملی رقم خورد.اعتبارصرف این پروژه نزدیک به 380 میلیون ریال در نظر گرفته شد.
برای بهره برداری  و به ثمر رسیدن این طرح ، کشت هر یک هکتار باریجه نیاز به سه نفر دارد.
�زی-دام و قاچاق چوب و ذغال تشکیل شده که با هرکدام به صورت قاطعانه برخورد خواهیم کرد.
سرحدی امام جمعه شهر جوزدان ضمن تأکید بر حفاظت از انفال به برخورد قاطعانه با متصرفین اشاره و افزود با افرادی که عناوین مختلف اراضی ملی را تغییر کاربری داده و به باغ و ویلا و... تبدیل نمودند، برخورد جدی گردد.
درحال بارگزاری
فرم های الکترونیک