سال 1399: جهش تولید

به گزارش ایزدی فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نجف آباد از ابتدای سال جاری تا کنون میزان 29180 کیلوگرم چوب جنگلی از نوع بلوط و همچنین 580 کیلوگرم زغال بلوط کشف و ضبط گردیده است.
حقیقی رئیس اداره منابع طبیعی نجف آباد با تأیید این مطلب گفت:علی رغم پیگیری های بعمل آمده از طریق استان و مکاتبات صورت گرفته با سازمان کماکان شاهد قاچاق چوب وذغال بلوط بوده که این مهم با پیگیری های پرسنل یگان حفاظت و همکاری نیروهای انتظامی شهرستان به جد پیگیری که منجر به تشکیل پرونده های قضایی در اداره تعزیرات حکومتی و برخورد قانونی گردیده است. این اقدامات تأثیر به سزایی در کاهش تخلفات موصوف داشته و عامل بازدارنده در حمل چوب و ذغال قاچاق در سطح شهرستان می باشد.
فرم های الکترونیک