سال 1399: جهش تولید
حقیقی رئیس اداره منابع طبیعی در دیدار ضمن عرض خیر مقدم به دادستان جدید شهرستان ، در رابطه با وضعیت اراضی، مسائل و مشکلات حوزه گزارش به اطلاع ایشان رسانید. حقیقی در بخش حفاظت از اراضی و اقدام به موقع دستورات قضایی خواستار همکاری و مساعدت بیشتر در این بخش شد.در پایان جلسه تعدادی از همکاران نسبت به ارائه نقطه نظرات و مشکلات موجود بویژه بررسی و چگونگی وضعیت پرونده های کمیسیون ماده واحده خواستار رهنمودهای دادستان شدند.
در این دیدار آقای همتعلی انصاری معاونت سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص کمیسیون رفع تداخلات و اثرات مثبت اولویت پرونده های ماده واحده توضیحاتی ارائه نمودند.
فرم های الکترونیک