سال 1399: جهش تولید
روز شنبه علیرضا طاهری  فرمانده یگان حفاظت استان اصفهان  طی دیداری با فرمانده انتظامی ویژه شهرستان نجف آباد خواستار همکاری بیش از بیش نیروهای انتظامی با اداره شهرستان شدند. وی با اشاره به فعالیت های و همکاری های خوب گذشته از برترینهای نیروی انتظامی با اعطاء لوح تقدیر و تشکر نمودند.
حقیقی رئیس اداره شهرستان نیز به طرح مسائل و مشکلات پرداخت و در همین زمینه خواستار همکاری نیروی انتظامی بویژه یگان امداد در راستای مبارزه با قاجاق چوب و ذغال گردید.
فرم های الکترونیک