سال 1399: جهش تولید
جلسه هم اندیشی تعاونیهای منابع طبیعی در شهرستان نجف آباد برگزار شد.
رستم پور کارشناس اداره آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ضمن حضور در این جلسه یکی از مهمترین احداث تشکیل آنرا راهکارهای پیشرفت  وپویایی تعاونی منابع طبیعی شهرستان بیان نمود.وی با اشاره به عملکرد ارائه شده توسط مدیرعامل تعاونی مرتعداران لاله نجف آباد، به پتانسیل بالای شهرستان در راستای پیش رفت تعاونی مذکور اشاره و نقطه نظرات سازمان متبوع را ابلا نمود.
حقیقی رئیس اداره شهرستان نیز به روند صعودی حمایتهای اداره کل متبوع و به طبع آن اداره شهرستان از تعاونیها و تشکل های اقتصادی اشاره و به بیان اقدامات صورت گرفته در شهرستان در راستای حل مشکلات و چالشهاس اساسی در پیش روی تعاونیها بویژه مرتبط با منابع طبیعی پرداخت.
فرجی رئیس اداره تعاون و روستایی شهرستان که مهمان این جلسه بود گزارش مبسوطی از عملکرد تعاونی لاله ارائه و خواستار پیگیری موضوع در رابطه با تشکیل اتاق فکر و هم اندیشی بیش از بیش بین دو دستگاه شد.
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
فرم های الکترونیک