سال 1399: جهش تولید
اولین جلسه ی برگزاری هفته منابع طبیعی سال جاری با دعوت فرمانداری ویژه شهرستان نجف آبادو حضور گسترده دستگاههای اجرایی بصورت گسترده در محل فرمانداری شهرستان برگزار گردید.
حقیقی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ضمن بیان اهمیت منابع طبیعی در منطقه به معضلاتی که در راستای مدیریت بحران بواسطه تخریب این نعمت خدادادی بوجود آمده اشاره کرد.
وی ضمن بررسی و تحلیل عملکرد دستگاههای اجرایی از جمله آموزش و پرورش،شهرداری ها و ... در سنوات قبل به برنامه های آتی جهت هرچه بهتر برگزار شدن مراسم هفته منابع طبیعی تأکید نمود.
خدادادی سفیر انفال شهرستان ضمن تشریح منابع طبیعی از دیدگاه آیات و روایات بر هماهنگی و همبستگی پیش از پیش دستگاهها در راستای فرهنگ اسلامی منابع طبیعی تأکید نمود.
هاشمی معاونت فرماندار نیز پس از بیان نقطه نظرات حاظرین در جلسه ضمن تأکید بر اهمیت منابع طبیعی و تحلیل برنامه های پیشنهادی به جمع بندی موضوع پرداخت و خواستار هرچه بهتر برگزار شدن مراسم های خاص هفته ی مذکور در سال جاری گردید.
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
فرم های الکترونیک