سال 1399: جهش تولید
راعی معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان  طی بازدیداز محل اداره منابع طبیعی و دیدار با کارکنان این اداره به بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع طبیعی در سطح شهرستان پرداخت.
حقیقی رئیس اداره در این دیدار ضمن بیان مشکلات  خاص اداره و ارائه راهکار های پیشنهادی براساس پتانسیل های موجود خواستار همکاری بیش از بیش دستگاههای اجرایی شهرستان و در راستای حفاظت و احیاء این منابع ملی شد.
راعی  نیز در خصوص برخی از مسائل مطروحه هماهنگی لازم با دستگاههای متولی بعمل آورده و مقرر شدمابقی موارد در زمان آتی مورد بررسی و اقدام قرارگیرد.
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
فرم های الکترونیک