سال 1399: جهش تولید

امینی معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان طی بازدید از بند پخش سیلاب خاکی حاجی آباد و بالاخص دو بند سنگ و سیمان رسوب گیری مربوطه در راستای تقسیم آب راهکارهایی ارائه نمود.
حقیقی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان با بیان این متن که وجود بندهای رسوب گیر قبل از بند سیلاب به طور میانگین هر کدام 500 متر مکعب سالیانه رسوبات را جذب و بند پخش سیلاب مذکور قابلیت 150 هزار متر مکعب آبگیری را دارد.

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
فرم های الکترونیک