سال 1399: جهش تولید


شهابیان رئیس اداره امور مراتع ضمن تقدیر از زحمات همکاران مجری طرح کنترل کوچ شهرستان با اشاره به اهمیت هماهنگی با مقام محترم قضایی شهرستان به منظور حمایت قضایی بیش از بیش از طرح موصوف؛ همکاری مؤثر نیروهای انتظامی و جوامع محلی در راستای هرچه بهتر اجرا شدن طرح سال جاری را تنها راه کار اجرای مؤثرطرح مذکور بیان نمود.
حقیقی رئیس اداره شهرستان با تأکید بر لزوم حفظ و حراست بیش از پیش از عرصه های منابع طبیعی و به منظور پیشگیری از وقوع جرم در راستای برخوردهای فوریتی از جمله برخورد با متخلفین چرای خارج از فصل و تعلیف دام مازاد خواستار همکاری یگانهای حفاظت شهرستان های همجوار به منظور ارتقاء کیفی اجرای طرح شد.
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
فرم های الکترونیک