سال 1399: جهش تولید
با توجه به اهمیت اجرای عملیات احیاء و بازسازی اراضی تخریبی معادن در عرصه های منابع طبیعی  شهرستان و تأکیدات مکرر در جلسات منطقه ای استانی مبنی بر تشویق بهره برداران به همت احدی از معدن داران شهرستان نجف آباد-بخش مرکزی اقدام به اجرایی نمودن عملیات احیاء و بازسازی و ایجاد معدن سبز گردیده است.

درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
فرم های الکترونیک